Ερμάριο με 2 πόρτες Mod 4 Cupboard - Bazaar Επίπλων